Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Svetovanje 2016 - 2022 po modelu ISIO

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE TER UGOTAVLJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016 - 2022

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota je na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 1. 8. 2016, partner v projektu z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona in Ljudsko univerzo Murska Sobota, ki je vodja konzorcija v operaciji Informiranje in svetovanje (po modelu ISIO) ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja 2016 do 2022.
 
Do 31. marca 2022 bomo tako s partnerji izvajali dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki bodo namenjena predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Operacija traja od  20. 6. 2016 do 31. 3. 2022. Na ravni konzorcija bomo izvedli skupno 1570 vključitev zaposlenih in manj izobraženih (največ srednješolska izobrazba) v svetovanje. Projekt se  financira v skupnem znesku 741.000,00 EUR (od tega sofinancira 592.800,00 EUR ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  148.200,00 EUR ali 20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).  

Kontakt: 

Natalija Maučec Ftičar, svetovalka v ISIO na SPTŠ
02 534 89 10  oz.  02 534 89 20; natalija.maucec-fticar@spts.si

E-Letak:

E-letak

Partnerji v projektu:

Ljudska univerza Murska Sobota
Ljudska univerza Lendava
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona

Ključni deležniki v projektu Svetovanje 2016 – 2022 LU Murska Sobota:

Pomurska gospodarska zbornica (PGZ), Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota (in OOZ Lendava, OOZ Ljutomer ter OOZ Gornja Radgona), Kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota, Razvojni center Murska Sobota (RCMS) in preostali člani Strateškega sveta Svetovalnega središča Murska Sobota.

Brezplačno svetovalno pomoč ponujajo izkušeni svetovalci iz izobraževalnih organizacij za odrasle v različnih krajih po Sloveniji. Vse kontakte najdete na tej POVEZAVI.

Povezava do spletne strani OU (Organa upravljanja)

Projekt Svetovanje 2016 -2022 izvajajo  partnerji:
Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona in Srednja poklicna in  tehniška šola Murska Sobota

Operacijo »Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020; specifični cilj: : 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.